02/43 63 01 87

Založenie a.s.

Pokiaľ mate záujem o založenie akciovej spoločnosti, prostredíctvom našej advokátskej kancelárie Vám zabezpečíme komplexné kroky k jej založeniu v súlade s platnými právnymi predpismi:

  • konzultácie ohľadom štruktúry spoločnosti a predmetov podnikania,
  • vypracovanie dokumentov k založeniu spoločnosti prostredíctvom našej advokátskej kancelárie,
  • zabezpečenie notárskej zápisnice u notára,
  • úhrada poplatku za notársku zápisnicu,
  • príprava formulárov pre ohlásenie živnosti na príslušnom obvodnom úrade, vybavenie osvedčení o živnostenskom oprávnení a jeho následné prevzatie,
  • príprava návrhu na zápis a.s. do obchodného registra, prevzatie výpisu z obchodného registra,
  • úhrada súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade,
  • poradenstvo ohľadom povinností voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov, a.s..

Lehota na založenie spoločnosti: akciovú spoločnosť Vám založíme do 14 pracovných dní.

Celková cena za založenie a.s. je 1 600 €

+ Od 1.1.2012 vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre voľné živnosti pri elektronickom podaní je bezplatné.

Cena je konečná a zahŕňa všetky poplatky pre založenie akciovej spoločnosti.

Poskytneme Vám registračnú adresu pre Vašu novú spoločnosť a výrazné zľavy.

Dohodnite si svoju individuálnu ponuku na založenie a.s. so zľavou.

Prečítajte si viac užitočných informácií o akciovej spoločnosti – založenie, vznik, základné imanie, orgány spoločnosti, atď. v RunBusiness News.


cenník kontaktujte nás