02/43 63 01 87

Zmeny v spoločnosti

V spolupráci s advokátskou kanceláriou zabezpečíme kompletnú korporátnu agendu Vašej spoločnosti a realizáciu všetkých zmien zapísaných údajov v Obchodnom registri. Naše služby zahŕňajú: vypracovanie kompletnej dokumentácie, zápis zmien do obchodného registra a oznámenie zrealizovaných zmien príslušným orgánom – živnostenskému úradu a daňovému úradu.

Cena za realizáciu zmeny je od 120 eur, cena je predmetom dohody v závislosti od konkrétnych požiadaviek klienta.

 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zmena obchodného mena spoločnosti
 • Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu
 • Odvolanie štatutárneho orgánu / konateľa spoločnosti/prokuristu
 • Vymenovanie štatutárneho orgánu / konateľa spoločnosti/prokuristu
 • Zmena spôsobu konania konateľa spoločnosti
 • Zmena osoby spoločníka
 • Prevod obchodných podielov
 • Zníženie vkladu spoločníka
 • Zvýšenie vkladu spoločníka
 • Premena základného imania zo Slovenských korún na Eurá
 • Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka
 • Všetky zmeny v akciovej spoločnosti
 • Všetky zmeny v organizačnej zložke právnickej osoby
 • Rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania
 • Zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti
 • Zmena rozsahu splatenia základného imania spoločnosti
 • Vstup do likvidácie spoločnosti
 • Zmena právnej formy,
 • Zlúčenie a rozdelenie spoločnosti,
 • Predaj časti podniku
 • Iné zmeny

Dohodnite si svoju individuálnu ponuku so zľavou.

 

cenník kontaktujte nás