02/43 63 01 87

Naše služby

Ready-made spoločnosť je:

  • s.r.o. , ktorá nikdy nevykonála žiadnu podnikateľskú činnosť,
  • s.r.o. nami založená výhradne pre účel jej ďalšieho predaja,
  • základné imanie je splatené v plnej výške 100%,
  • s.r.o. je bez záväzkov a pohľadávok,
  • s.r.o. je zaregistrovaná pre daň z príjmu právnických osôb, teda má pridelené daňové identifikačné číslo DIČ.

Naše služby:

  • vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa prevodu obchodného podielu
  • zrealizujeme potrebné zmeny v spoločnosti - zmena konateľa a spoločníka, zmena obchodného mena a sídla, pripadne predmetov podnikania
  • ak nemáte vlastnú kanceláriu, poskytneme Vám sídlo pre Vašu novú spoločnosť so zľavou
  • zabezpečíme zápis zmien do obchodného registra
  • oznámime zmeny príslušným orgánom po prevode spoločnosti – živnostenskému úradu a daňovému úradu

 Cena ready-made spoločnosti je teraz len 699 €.

Cena je konečná a zahŕňa všetky poplatky pri prevode spoločnosti.

Poskytneme Vám registračnú adresu sídla pre Vašu novú spoločnosť a výrazné zľavy.

V prípade, že si nevyberiete z našej aktuálnej ponuky ready-made spoločností, založíme Vám novú obchodnú spoločnosť (spoločnosť s ručením obmedzeným, prípadne akciovú spoločnosť), ktorá bude plne zodpovedať Vášmu podnikateľskému zámeru.