02/43 63 01 87

Cyprus

Cyprus – štandardná jurisdikcia

Všeobecné informácie

 

Právny systém

Obyčajové právo

Úradný jazyk

Anglický jazyk

Právna forma

Private Limited

Lehota na založenie spoločnosti

5 dní

Ready-made spoločnosti

Áno

Základné imanie

 

Oficiálna mena

Euro

Základné imanie

5 000 Eur

Minimálny rozsah splatenia základného imania

1 000 eur

Konatelia

 

Minimálny počet konateľov

1

Osobitné požiadavky na miestneho konateľa

Nie. Doporučujeme Cyperského rezidenta kvôli daňovej príslušnosti.

Konateľ – právnická osoba

Áno

Verejné prístupný register konateľov

Áno

Akcionár

 

Minimálny počet akcionárov

1

Osobitné požiadavky na miestneho akcionára

Nie.  Doporučujeme kvôli daňovej príslušnosti

Verejné prístupný register akcionárov

Áno

Miesto konania valného zhromaždenia

Kdekoľvek na svete. Doporučujeme, aby miesto konania bolo na Cypre kvôli daňovej príslušnosti.

Tajomník

 

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

Áno

Osobitné požiadavky na miestneho tajomníka spoločnosti

Áno

Registračný agent

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

 

Zdanenie príjmov

10%

Povinnosť vedenie účtovníctva

Áno

Predkladanie účtovných výkazov

Áno

Povinný audit

Áno

Povinnosť podať daňové priznanie

Áno

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Áno

cenník kontaktujte nás