02/43 63 01 87

Veľká Británia

Veľká Británia - štandardná jurisdikcia

Všeobecné informácie

 

Právny systém

Obyčajové právo

Úradný jazyk

Anglický jazyk

Právna forma

Private Limited

Lehota na založenie spoločnosti

6 dní

Ready-made spoločnosti

Áno

Základné imanie

 

Oficiálna mena

GBP

Základné imanie

1 000 GBP

Minimálny rozsah splatenia základného imania

1 GBP

Konatelia

 

Minimálny počet konateľov

1

Osobitné požiadavky na miestneho konateľa

Nie

Verejné prístupný register konateľov

Áno

Akcionár

 

Minimálny počet akcionárov

1

Osobitné požiadavky na miestneho akcionára

Nie

Verejné prístupný register akcionárov

Áno

Miesto konania valného zhromaždenia

Kdekoľvek na svete

Tajomník

 

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

Áno

Osobitné požiadavky na miestneho tajomníka spoločnosti

Nie

Registračný agent

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

 

Daň z príjmov právnických osôb

20 % dosiahnutý ročný príjem 0 – 34 800 GBP

40% dosiahnutý ročný príjem nad 34 800 GBP

Daň zo zisku právnických osôb

21 %  dosiahnutý  ročný zisk 0 - 300 000 GBP

29,75 % dosiahnutý  ročný zisk 300 001 – 1 500 000 GBP

28% dosiahnutý  ročný zisk nad 1 500 000 GBP

Registrácia dani z pridanej hodnoty (DPH)

V prípade, že spoločnosť dosiahne obrat vyšší než 67 000 GBP za posledných 12. mesiacov, je povinná sa zaregistrovať ako platcom DPH.

Povinnosť vedenie účtovníctva

Áno, s výnimkami

Predkladanie účtovných výkazov

Áno

Povinný audit

Áno

Povinnosť podať  daňové priznanie

Áno

Akcie na doručiteľa

Áno

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Áno

cenník kontaktujte nás