02/43 63 01 87

Spojené štáty americké

Spojené štáty americké - štandardná jurisdikcia

 

Limited Liability Company,

LLC - spoločnosť s ručením obmedzeným

Corporation,

Inc. – akciová spoločnosť

Všeobecné informácie

Právny systém

Obyčajové právo

Obyčajové právo

Úradný jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Právna forma

LLC

Inc.

Lehota na založenie spoločnosti

6 dní

6 dní

Ready-made spoločnosti

Áno

Nie

Základné imanie

Oficiálna mena

USD

USD

Základné imanie

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Minimálny rozsah splatenia základného imania

Nevzťahuje sa

Nevzťahuje sa

Konatelia

Minimálny počet konateľov

1

1

Osobitné požiadavky na miestneho konateľa

Nie

Nie

Verejné prístupný register konateľov

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

Áno

Akcionár

Minimálny počet akcionárov

2

 

Verejné prístupný register akcionárov

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

Miesto konania valného zhromaždenia

Kdekoľvek na svete

Kdekoľvek na svete

Tajomník

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

Osobitné požiadavky na miestneho tajomníka

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

Registračný agent

 

Áno

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

Daň z príjmov právnických osôb

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

Registrácia dani z pridanej hodnoty (DPH)

 

 

Povinnosť vedenie účtovníctva

Áno

Áno

Predkladanie účtovných výkazov

Áno

Áno

Povinný audit

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

V závislosti od legislatívy konkrétneho štátu

Povinnosť podať daňové priznanie

Áno

 

Akcie na meno/ doručiteľa

-

Áno/Nie

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Nie

Áno