02/43 63 01 87

Seychely

Seychely – offshore jurisdikcia

Všeobecné informácie

 

Právny systém

Prvky francúzskeho právneho systému a prvky anglo-amerického právneho systému.

Úradný jazyk

Anglický jazyk, Francúzsky jazyk

Právna forma

IBC.

Lehota na založenie spoločnosti

1-2 dní

Minimálny ročný paušálny poplatok štátu

100 USD

Ready-made spoločnosti

Áno

Základné imanie

 

Oficiálna mena

USD

Základné imanie

100, 000 USD

Minimálny rozsah splatenia základného imania

1 USD

Konatelia

 

Minimálny počet konateľov

1

Osobitné požiadavky na miestneho konateľa

Nie

Verejné prístupný register konateľov

Nie

Akcionár

 

Minimálny počet akcionárov

1

Osobitné požiadavky na miestneho akcionár

Nie

Verejné prístupný register akcionárov

Nie

Miesto konania valného zhromaždenia

Kdekoľvek na svete

Tajomník

 

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

Nie

Osobitné požiadavky na miestneho tajomník spoločnosti

Nie

Registračný agent

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

 

Zdanenie príjmov zo zahraničia

Nepodliehajú zdaneniu

Povinnosť vedenia účtovníctva

Áno

Predkladanie účtovných výkazov

Nie

Povinný audit

Nie

Povinnosť podať daňové priznanie

Nie

Akcie na doručiteľa

Áno

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Nie

Obmedzenia v podnikaní v krajine

Spoločnosti nie sú oprávnené podnikať priamo na území Seychel ani tam vlastniť nehnuteľnosti .

 

Obmedzenia predmetov podnikania

Seychelské spoločnosti nie sú oprávnené podnikať v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, ako trustové spoločnosti ani v žiadnom inom odbore spojenom s bankovníctvom či poisťovníctvom. Seychelské IBC spoločnosti tiež nesmú vystupovať ako registračný agent a nemajú právo verejne upisovať svoje akcie.

cenník kontaktujte nás