02/43 63 01 87

Gibraltár

Gibraltár- offshore jurisdikcia

Všeobecné informácie

 

Právny systém

Obyčajové právo

Úradny jazyk

Anglický jazyk

Právna forma

Nerezidentné

Lehota na založenie spoločnosti

8-10 dní

Minimálny ročný paušálny poplatok štátu

200 GBP

Ready-made spoločnosti

Áno

Základné imanie

 

Oficiálna mena

USD

Základné imanie

100, 000 USD

Minimálny rozsah splatenia základného imania

1 USD

Konatelia

 

Minimálny počet konateľov

1

Osobitné požiadavky na miestneho konateľa

Nie

Konateľ – právnická osoba

Áno

Verejné prístupný register konateľov

Áno

Akcionár

 

Minimálny počet akcionárov

1

Osobitné požiadavky na miestneho akcionár

Nie

Verejné prístupný register akcionárov

Áno

Miesto konania valného zhromaždenia

 

Kdekoľvek na svete s výnimkou Gibraltáru

Tajomník

 

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

Áno

Osobitné požiadavky na miestneho tajomníka spoločnosti

Áno

Registračný agent

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

 

Zdanenie príjmov zo zahraničia

Nepodliehajú zdaneniu

Povinnosť vedenie účtovníctva

Áno

Predkladanie účtovných výkazov

Nie

Povinný audit

Áno, s výnimkami

Povinnosť podať daňového priznania

Nie

Akcie na doručiteľa

Áno

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Nie

Obmedzenia v podnikaní v krajine

Nerezidentné spoločnosti nie sú oprávnené podnikať priamo na území Gibraltáru ani obchodovať s Gibraltárom.

Obmedzenia predmetov podnikania

Gibraltárske spoločnosti nie sú oprávnené podnikať v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, ako trustové spoločnosti ani v žiadnom inom odbore spojenom s bankovníctvom či poisťovníctvom.

cenník kontaktujte nás