02/43 63 01 87

Hong Kong

Hong Kong - offshore jurisdikcia

Všeobecné informácie

 

Právny systém

Obyčajové právo

Úradný jazyk

Anglický jazyk, Čínsky jazyk

Právna forma

Private Limited

Lehota na založenie spoločnosti

8 - 10 dní

Minimálny ročný paušálny poplatok štátu

450 USD

Ready-made spoločnosti

Áno

Základné imanie

 

Základné imanie

1000 HK $

Minimálny rozsah splatenia základného imania

1 USD

Konatelia

 

Minimálny počet konateľov

1

Osobitné požiadavky na miestneho konateľa

Nie

Verejné prístupný register konateľov

Áno

Akcionár

 

Minimálny počet akcionárov

1

Osobitné požiadavky na miestneho akcionára

Nie

Verejné prístupný register akcionárov

Áno

Miesto konania valného zhromaždenia

Kdekoľvek na svete

Tajomník

 

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

Nepovinné

Osobitné požiadavky na miestneho tajomníka spoločnosti

Nie

Registračný agent

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

 

Zdanenie príjmov

Príjmy zo zahraničia nepodliehajú zdaneniu

Povinnosť vedenie účtovníctva

Áno

Predkladanie účtovných výkazov

Áno

Povinný audit

Áno

Predkladanie daňového priznania

Áno

Akcie na doručiteľa

Áno

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

.

Áno

Obmedzenia predmetov podnikania

Spoločnosti nie sú oprávnené podnikať v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, ako trustové spoločnosti ani v žiadnom inom odbore spojenom s bankovníctvom či poisťovníctvom. Spoločnosti nemajú právo verejné upisovať svoje akcie.  

 

cenník kontaktujte nás