02/43 63 01 87

Panama

 Panama - offshore jurisdikcia

Všeobecné informácie

 

Právny systém

Občianske právo - Civil

Oficiálny jazyk

Španielsky jazyk

Právna forma

Nerezidentné spoločnosti

Lehota na založenie spoločnosti

2 – 3 dní

Minimálny ročný paušálny poplatok štátu

300 USD

Ready-made spoločnosti

Áno

Základné imanie

 

Základné imanie

10 000 USD

Minimálny rozsah splatenia základného imania

1 USD

Konatelia

 

Minimálny počet konateľov

3

Požiadavka na miestny konateľ

Nie

Konateľ – právnická osoba

Áno

Verejné prístupný register konateľov

Áno

Akcionár

 

Minimálny počet akcionárov

1

Požiadavka na miestny akcionár

Nie

Verejné prístupný register akcionárov

Nie

Miestne valné zhromaždenie

Nie – kdekoľvek na svete

Tajomník

 

Vymenovanie tajomníka spoločnosti

Áno

Požadovaný miestny tajomník spoločnosti

Nie

Registračný agent

Áno

Daňový systém, účtovníctvo

 

Zdanenie príjmov zo zahraničia

Nepodliehajú zdaneniu

Povinnosť vedenie účtovníctva

Áno

Predkladanie účtovných výkazov

Nie

Povinný audit

Nie

Predkladanie daňového priznania

Nie

Akcie na doručiteľa

Áno

Využitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Nie

Obmedzenia v podnikaní v krajine

Spoločnosti, ktoré podnikajú priamo na území Panamy odvádzajú daň z prímov.  

 

Obmedzenia predmetov podnikania

Spoločnosti nie sú oprávnené podnikať v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, ako trustové spoločnosti ani v žiadnom inom odbore spojenom s bankovníctvom či poisťovníctvom

cenník kontaktujte nás